Konstantynów

Urząd Gminy Konstantynów - informacje
Dane teleadresowe
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2, 21-543 Konstantynów Konstantynów

telefon (083) 341-41-92, (083) 341-41-93
fax (083) 341-41-92
email konstantynow@lubelskie.pl

ESP Elektroniczna Skrzynka Podawcza
strona internetowa www.konstantynow.lubelskie.pl

NIP 537-15-78-457
REGON 000540535

Projekt "Bug - Raj dla turysty" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.