Perlejewo

Urząd Gminy Perlejewo
17-322 Perlejewo
woj. podlaskie

tel. +48 85 657-85-02
fax. +48 85 657-85-15
e - mail: ugperlejewo@wp.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

NIP: 722-106-83-65
REGON: 000548548

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu Oddział w Perlejewie
18 8749 0006 1300 0228 2000 0020

Projekt "Bug - Raj dla turysty" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.