Sarnaki

Urząd Gminy Sarnaki  
ul. B. Joselewicza 3
08-220 Sarnaki    

tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71  
NIP 537-00-20-150,
REGON 000548264

Projekt "Bug - Raj dla turysty" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.