Siemiatycze

Gmina położona jest w północno-wschodniej części Polski, na południu województwa podlaskiego, w powiecie siemiatyckim. Zajmuje obszar 227,14 km². Jako samodzielna jednostka organizacyjna funkcjonuje od 1 kwietnia 1992 r. Siedzibą władz jest miasto Siemiatycze. Gmina usytuowana jest na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych, tj. drogi krajowej nr 19 i 62. Korzystną cechą położenia są niewielkie odległości, dzielące ją od dużych ośrodków akademickich i centrów administracyjnych, tj. Warszawy (130 km), Lublina (150 km) i Białegostoku (100 km).

Gmina liczy 6466 tys. mieszkańców, skupionych w 46 wsiach i 41 sołectwach. Od kilku lat, coraz wyraźniej, na obszarze tym rysuje się niż demograficzny. Głównie jest on powodowany spadkiem urodzeń i migracją ludności do miast.

Struktura osób zatrudnionych w poszczególnych działach wygląda następująco:

  • Rolnictwo 44%.
  • Usługi 16%.
  • Przemysł i budownictwo 36%.
  • Pozostałe 4%.

ul. Tadeusza Kościuszki 35
17-300 Siemiatycze

Godziny urzędowania:

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Numer statystyczny Gminy Siemiatycze     2010092
NIP - Gmina Siemiatycze 5441437088
REGON - Gmina Siemiatycze 050659119
NIP - Urząd Gminy Siemiatycze 5441167890
REGON - Urząd Gminy Siemiatycze 050511180
Nr rachunku bankowego BS Siemiatycze 06 8092 0001 0000 1919 2000 0010

Kontakt:
    
Sekretariat
tel. 85 655 28 60  
fax. 85 655 29 11

sekretariat@gminasiemiatycze.pl

Wójt Edward Krasowski
tel. 603 673 828

Sekretarz Joanna Miłkowska
tel. 85 655 28 60 wew. 33
e-mail: j.milkowska@gminasiemiatycze.pl

Skarbnik Barbara Suszyńska
tel. 85 655 28 60 wew. 39
e-mail: b.suszynska@gminasiemiatycze.pl

Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji inż.Wiesław Klepacki
tel.85 655 28 60 wew. 40
tel. kom. 728 498 439
e-mail:  w.klepacki@gminasiemiatycze.pl


Przewodniczący Rady Gminy Siemiatycze Adam Boguszewski
tel. 85 655 28 60 w.41

Projekt "Bug - Raj dla turysty" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.